Trener personalny - jaki podatek?

Trener personalny - jaki podatek?

Redakcja

2016-11-25

brak komentarzy

Trener, który na bazie zawartej z klubem treningowym umowy uzyskuje przychód z tytułu świadczenia usług instruktorskich, zdobywa dochód z działalności wykonywanej prywatnie. Jeśli mimo wszystko zgodnie z umową powierzy on poprowadzenie zajęć osobie trzeciej, wtenczas świadczone na rzecz klubu usługi uznać należy za robione w ramach firmy. Jak to się ma do podatków trenera?

Wyznaczenie źródła przychodów

Zauważmy na początku, iż czynność sportowa jest prowadzona szczególnie w formie klubu fitness, który funkcjonuje jako osoba prawna. Z kolei zorganizowane zajęcia w dziedzinie sportu w klubie treningowym, uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym poprzez polski związek sportowy, mogą prowadzić tylko osoby posiadające tytuł zawodowy trenera albo instruktora sportu. Bardzo często podpisują oni umowy (kontrakty) z klubami sportowymi, na bazie których świadczą usługi ćwiczeniowe. Instruktorzy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, mogą posiadać kłopot, jak powinni rozliczyć się ze własnych wynagrodzenia z fiskusem.

Otóż przepis rozliczania się trenera z urzędem skarbowym zależy od owego, z jakiego źródła uzyskuje on dochód. Zastanówmy się, czy może to być działalność gospodarcza, czy czynność realizowana prywatnie.
Ustawa o PIT widocznie wskazuje, iż dochody z działalności trenerskiej są przychodami z działalności wykonywanej prywatnie.

Pewna wątpliwość może objawić się w sytuacji, w której trener jest biznesmenem zarządzającym działalność gospodarczą, przykładowo w dziedzinie usług powiązanych z kulturą ruchową. Mogłoby sie okazywać, iż w takim stanie rzeczy mógłby rozliczać własne dochody jako dochody z firmy. To okazuje się mimo wszystko wykluczone. Wynika to dlatego, iż jako czynność gospodarcza może być traktowana jedynie czynność niezakwalifikowana do działalności wykonywanej prywatnie. A jak wskazaliśmy powyżej - działalność trenerska jest zauważalnie przypisana do działalności wykonywanej prywatnie.

Instruktor personalny - jaki podatek?

Trener, który świadczył usługi ćwiczeniowe na rzecz klubu fitness tylko prywatnie, uzyskane dochody z tego tytułu uzyskuje z działalności wykonywanej prywatnie. Jest mimo wszystko szansa opodatkowania uzyskiwanych zarobków jak inwestor, a więc przykładowo 19% podatkiem liniowym.

Zauważmy, iż w sytuacji powierzenia poprzez trenera przeprowadzania działań powiązanych z prowadzeniem zajęć sportowych ludziom trzecim zobowiązany jest on zakwalifikować świadczone na rzecz klubu fitness usługi za wykonywane w ramach firmy. Wynika to dlatego, iż trudno byłoby w takiej sytuacji podtrzymywać, iż wciąż chodzi o czynność wykonywaną "prywatnie". W rezultacie niewykluczone okazuje się opodatkowanie przychodów 19% podatkiem liniowym, na założeniach ogólnych według skali podatkowej lub decydując się na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wybór sposobu opodatkowania zarobków osiąganych z firmy należy do podatnika. Trener, który uzyskuje dochody ze źródła, którym okazuje się czynność realizowana prywatnie, płaci podatek według progresywnej skali podatkowej, a więc 18 lub trzy2%.

Ostatnio dokonane zakupy:
pan Marcin z Warszawy 8 sekund temu.
Zamów Form Explode w promocji:
Form Explode
297 zł 137 zł
za opakowanie
Ocena 4/5 na podstawie 356 głosów.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

Bądź pierwszy i zostaw komentarz !

Treningi